spine的远程加载不显示

RT。
代码如下:


实例化没有报错,但是动画不显示。

有没有大佬做过类似的需求?请指教一下。急。

image 这里填你文件格式,比如.atlas .json

好的,我试试。

还是不行。没显示。

showNetSpine(url, skeleton, cb) {
	let image = url.png;
	let ske = url.json;
	let atlas = url.atlas;
	let arr = image.split('/');
	let textureNames = arr[arr.length - 1];
	cc.assetManager.loadAny([{ url: atlas, ext: '.atlas' }, { url: ske, ext: '.json' }], (error, assets) => {
		let png = Utils.formatPng(url);
		cc.assetManager.loadRemote(image, png, (error, texture) => {
			let asset = new sp.SkeletonData();
			asset.skeletonJson = assets[1];
			asset.atlasText = assets[0];
			asset.textures = [texture];
			asset.textureNames = [textureNames];
			skeleton.skeletonData = asset;
			cb && cb();
		});
	});

}

这是 3.x 的?看有没有可能是 spine 节点的 layer 不是 UI_2D,导致没渲染出来?

1赞

是3.0的,谢谢。我去试试。

是的,可以了。感恩。